Pakalpojumi

Galvenais TT Engineering darbības virziens ir kvalitatīva produkta radīšana, ražošanas uzraudzība un piegāde klientam. Mēs izvēlamies un uzraugam labākos piegādātājus, lai mūsu klients saņemtu labāko gala produktu vienalga vai tā būtu pārtikas rūpniecība, vai derīgo izrakteņu ieguve. Mēs specializējamies tērauda un alumīnija konstrukciju radīšanā, taču piesaistīsim arī labākos elektronikas, pneimatikas un hidraulikas speciālistus izcila gala produkta radīšanai.
Spied šei

 jgkhgjhgjhgjhghjghghfvchgfd
Ražošanas palīgierīces

Nereti nestandarta konstrukciju ražošanā ir nepieciešami nestandarta risinājumi. Metināšanas konduktori, dažādas palīgierīces. Celšanas iekārtas, sijas, traversas.

Metāla konstrukcijas

Nelielu izmēru alumīnija un tērauda konstrukcijas ražotas atbilstoši EN 1090 ar izpildījuma klasi līdz pat EXC4, no pārtikas līdz pat naftas ieguves rūpniecībai. Uzņēmums nodrošina starptautiskā metināšanas inženiera pakalpojumus, nesagraujošo testēšanu ar VT, MT un PT metodēm, kā arī iespējama neatkarīgā testēšana pēc vienošanās.

Derīgo izrakteņu ieguve

Lai nodrošinātu efektīvu derīgo izrakteņu ieguvi ir nepieciešamas dažādas iekārtas, kas ir īpaši pielāgotas jūsu vajadzībām. Peldoši pontoni, baržas, peldošas konstrukcijas smilšu u.c. sūknējamu vielu ieguvei.

Autotransporta pārbūve

Autotransporta pārbūves projektu izstrāde. Dzinēju maiņa, dzinēju pārejas kronšteinu izgatavošana, papildrāmju izgatavošana. Šķērsgāzuma regulēšanas sviru izgatavošana.

Montāža

Produkta gala montāža, elektroinstalācija, pneimatikas, hidraulikas instalācija.

Reversā inženierija

Ja ražotājs vairs nepiedāvā oriģinālās rezerves daļas, problēmas atrisinājumu var sniegt reversā inženierija. Bojātās detaļas vai mezgla jaunas dokumentācijas izstrāde un individuālā ražošana. Ja iespējams, tiek piedāvāti risinājumi pārejas kronšteinu izgatavošanai, lai būtu iespējams uzstādīt jaunu standartizētu izstrādājumu.


SIA COL ANNO 2012

 .